Khwab Mein Zahaar Dekhny ki Tabeer

ظ

Zahaar Dekhna

Khwab mein Zahaar Dekhna

Khwab Mein Zahaar Dekhny ki Tabeer

Khawab mein biwi se zahaar krna mojab takleef aur raazon k zahir hone ki daleel hai. Kabhi biwi k sath zahaar krna qasam khane par dalalat krta hai. Aur kabhi daabr me dilchasspi lyne ki taraf ishara hota hai aur kabhi is ki dalalat madan-e-jang se bhagne aur kabhi oraton k sath daabr me jamaa krne par hoti hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *