Khwab Mein Pahari Bakra Dekhny ki Tabeer

ب

Pahari Bakra Dekhna

khwab mein bakra dekhna

Khwab Mein Pahari Bakra Dekhny ki Tabeer

Khwab me Pahari Bakra dekhny ki dalalat kisi kharji admi par hoti hai. (1) Kisi ne khwab me dekha k is ko kisi pahar par Pahari Bakra mandha mil gya to ye kisi mazbot qism k badsha se mal-e-ganimat milne ki taraf ishara hai is lea k pahar ki tabeer sakht badsha hai. Aur wehshi janwaron ka shikar krne ki tabeer ganimat hai. (2) Kabhi Pahar par Pahari Bakra dekhna badsha k mutsal shakhs par ilzam lgany ki ilamat hai. Aur kabhi Pahari Bakra milna kisi nuqsan me parhne par bhi dalalat krta ha aur Pahari Bakry ka gosht tanwal krna sakht mazboot qism k badsha se mal milne ki daleel hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *