Khwab Mein Ayat Al Quran Parhnay ki Tabeer

الف

Ayat Al Quran Parhna

khwab mein Ayat Al Quran parhna

Khwab Mein Ayat Al Quran Parhnay ki Tabeer

Khwab me Murday ko Ayat-e-Rehmat parhty huey dhkna es murday par Rehmat ke Daleel hai. Aur Ayat-e-Azab parhty huey Dhkna Azab ke Alamat hai aur Ayat-e-Anzar parhty huey dhkna khwab dhkny waly ko najaiz kam se darany ke Daleel hai. Aur Ayat-e-Tabsheer parhty huey dhkna esk liey khuskhabri ke taraf Eshara h. Khwab me Ayat-e-Azab parhty huey Alfaz-e-Azab ke adaegi ka Dushwar hona khusi milny ke Daleel hai aur Ayat-e-Azab parhty huey Ayat-e-Rehmat tak phuch kar na parh sakna Sabka musebat-o-bala k Baki Rehny ke Daleel hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *